Umowa – Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa łódzkiego w 2020r.

W dniu 09.06.2020r w Smardzewicach została podpisana Umowa – Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa łódzkiego w 2020r. miedzy

Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim

a Rejonowym WOPR w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez:

~prezesa RWOPR PT Leszka Ciechanowskiego

~wice prezesa RWOPR PT Janusza Ciechanowskiego.