Porozumienie w sprawie współdziałania zmierzającego do zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze zbiornika wodnego- Zalew Cieszanowicki

W dniu 10.06.2020 r. w Rozprzy została podpisane Porozumienie pomiędzy

1.Gminą Rozprza reprezentowaną przez Wójta Gminy Janusza Jędrzejczyka

2.Gminą Gorzkowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Alojzego Włodarczyka

3.Gminą Łeki Szlacheckie reprezentowaną przez Wójta Piotra Łącznego

 
,,W sprawie współdziałania zmierzającego do zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze zbiornika  wodnego- Zalew Cieszanowicki,
a

Rejonowym WOPR w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym

przez

~prezesa RWOPR PT Leszka Ciechanowskiego

~wice prezesa RWOPR PT Janusza Ciechanowskiego