KONTAKT

REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Działkowa 6/27

NIP: 771 – 169 – 22 – 08             KRS: 0000251209             REGON: 000824824

Konto: mBank  64 1140 2004 0000 3202 7705 5266

www.woprpiotrkow.pl          Tel. 501 502 658         e-mail:        biuro@woprpiotrkow.pl