Realizacja zadań ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na teranie Gminy Wolbórz

W dniu 03.06.2020 r. w Wolborzu została podpisana Umowa ,,na realizacje zadań ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa  osobom przebywających na obszarach wodnych na teranie Gminy Wolbórz, między:

 Andrzejem  Jarosem Burmistrzem Wolborza

a Rejonowym WOPR w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez:

~prezesa RWOPR PT Leszka Ciechanowskiego

~wice prezesa RWOPR PT Janusza Ciechanowskiego.