Zadanie kod W21 z puli wojewódzkiej W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2021 ROK

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowew Piotrkowie Trybunalskim przystąpiło do realizacjizadania – KOD zadania W21, dotyczy:Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działańposzukiwawczo-ratowniczych na terenach parkówkrajobrazowych województwa łódzkiegow ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”na 2021 rok na które przeznaczono środki finansowew łącznej kwocie 118 000 zł.

PIKNIK „Z ratownictwem wodnym na TY” podsumowanie

W dniu 14.08.2021, na kąpielisku „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim, przy ogromnym wsparciu jakiego udzielił Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, przeprowadziło Piknik pod hasłem „Z ratownictwem wodnym na TY”. W pikniku wzięło udział 297 osób, które rywalizowały w 8 konkurencjach o charakterze para ratowniczym. Uczestnicy Pikniku […]

PIKNIK „Z ratownictwem wodnym na TY” PODZIĘKOWANIA

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim dziękuje wszystkim uczestnikom Pikniku „Z ratownictwem wodnym na TY”, przeprowadzonym w dniu 14.08.2021, na kąpielisku „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim za odpowiedzialny, zdyscyplinowany, a równocześnie tak liczny i aktywny udział w nim. Piknik został sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania publicznego, na realizację którego […]

PIKNIK

PIKNIK „Z ratownictwem wodnym na Ty”

REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZAPRASZA do udziałuw PIKNIKU pod hasłem „ Z ratownictwem wodnym na TY”,który odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskimna kąpielisku „Słoneczko”, w dniu 14.08.2021 PROGRAM: od godz. 9.30 – zapisy do udziału w Pikniku i pobieranie pakietów cateringowych.od godz. 10.00 – początek startów w poszczególnych konkurencjach, przewidzianych do przeprowadzeniazgodnie […]

Ratownicy Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 05.06.2021r wzięli udział w szkoleniu letnim z ratownikami WSRM Łódź.

Ratownicy Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 05.06.2021r wzięli udział w szkoleniu letnim z ratownikami WSRM Łódź. Cel: współdziałanie służb ratowniczych. Zajecia odbywały się na zbiorniku ,,Jeziorsko,, Poczynaniom Ratowników przyglądał się wicemarszałek Woj Łódzkiego Piotr Adamczyk Dyr. Wydziału Bezpieczeństwa Kryzysowego Dorota Gajewska, dyr. WSRM Krzysztof Janecki.