KOMUNIKAT

Zarząd Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr 2/2023 z dnia 01.04.2023 roku, jednogłośnie zdecydował o wszczęciu procedury weryfikacji członkostwa w Rejonowym WOPR w Piotrkowie Trybunalskim z powodu zalegania części członków w opłacaniu przez kolejne lata obowiązującej rocznej składki członkowskiej.

W związku z powyższym przypominamy naszym członkom o statutowym obowiązku płacenia składek członkowskich i zachęcamy do uiszczenia zaległych składek członkowskich za lata 2021 i 2022 oraz jednoczesnego opłacenia składki za 2023 rok w wysokości: 70 zł od osób pełnoletnich, z zastrzeżeniem że uczniowie i studenci do ukończenia 21 roku życia płacą składki tak jak osoby niepełnoletnie tj. w wysokości 50 zł za każdy rok.

Wpłaty należy dokonać na nasze konto bankowe Nr  64 1140 2004 0000 3202 7705 5266, tytułem; nazwisko i imię, składki członkowskie za lata (wymienić), lub dokonać fizycznej wpłaty składek (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Prezesem Januszem Ciechanowskim – tel; 501 502 658), do dnia 15.05.2023 roku.

Nieuregulowanie zaległych składek (za lata 2021 i 2022, bez konieczności uiszczania składek za ewentualne wcześniejsze lata zaległości) w terminie do dnia 15.05.2023 roku, skutkować będzie zgodnie z § 15, ust. 1, pkt 3 Statutu Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim, skreśleniem z listy członków Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim i tym samym utratą posiadanych uprawnień ratowniczych.

W imieniu Zarządu Rejonowego WOPR

w Piotrkowie Trybunalskim

Prezes Janusz Ciechanowski