Nowy Zarząd Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim WYBRANY!

3 grudnia 2022r. w filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim, podczas którego dokonano podsumowania pracy dotychczasowych władz i działalności Rej. WOPR PT. Wybrano również nowe władze na najbliższą kadencję.

Przy okazji wydarzenia zostały wręczone medale z okazji 60-lecia WOPR dla przedstawicieli władz samorządowych oraz zasłużonym ratownikom WOPR, bez których nasza formacja nie mogłaby działać i rozwijać się tak prężnie.

Poniżej przedstawiamy nowe składy Władz oraz Organów Rej. WOPR PT.

Nowo wybrany Zarząd Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim:

Janusz Ciechanowski – Prezes

Robert Ślązak – wiceprezes

Grzegorz Stępień – wiceprezes

Marek Wożniak – członek

Radosław Ślubowski – członek

Michał Skura – członek

Paweł Mastalerz – członek

Skład Komisji Rewizyjnej

Robert Haładaj – Przewodniczący

Włodzimierz Budkowski – Zastępca

Grzegorz Furmaniuk – Członek

W uroczystości wziął udział Prezes Zarządu Głównego WOPR Paweł Błasiak oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego WOPR Patryk Sokal.

Składamy serdeczne podziękowania poprzednim władzom za całokształt pracy, którą włożyli w rozwój Rejonowego WOPR w Piotrkowie Trybunalskim.