FESTYN Z RATOWNICTWEM WODNYM CIESZANOWICE 2022

REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Zaprasza do udziału w Festynie z Ratownictwem Wodnym

Miejsce i data realizacji – Zbiornik Wodny Cieszanowice rejon plaży „Pod Dębem”, 13.08.2022 r.

PROGRAM  FESTYNU

od godz.  930      – zapisy do udziału w Festynie i pobieranie pakietów cateringowych (w miejscu realizacji Festynu).

Zapisy trwać będą przez cały czas trwania Festynu, aż do zapełnienia listy maksymalnie 300 osób przewidzianych do udziału w nim.   

od godz. 1000     – początek startów w poszczególnych konkurencjach, przewidzianych do przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Festynu,

 – możliwość skorzystania z przygotowanych atrakcji:

  • ogólnodostępny wodny pneumatyczny wodny tor przeszkód,
  • pływania z wykorzystaniem sprzętu motorowodnego (zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Festynu).

1330   do 1500      – przerwa w przeprowadzaniu poszczególnych konkurencji w której:

  • przeprowadzony zostanie pokaz ratownictwa wodnego,
  • zaprezentowany zostanie sprzęt ratownictwa wodnego i do prowadzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

1500  do 1730        – wznowienie rozgrywania konkurencji i korzystania z przygotowanych atrakcji.

od godz.  1600      grillowanie kiełbasek dla uczestników Festynu,

1730     – ceremonia zakończenia Festynu:

  •  przedstawienie przybyłych gości i osób oficjalnych,
  • wręczenie dyplomów zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach,
  •  losowanie (wśród wszystkich startujących w poszczególnych konkurencjach), trzech rzeczowych nagród głównych,
  •   wystąpienia osób oficjalnych i zaproszonych gości.

1800     Rozwiązanie Festynu.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej Festynu.