Piotrkowski Festiwal Zawodów Mundurowych – Targi Pracy i Edukacji

W dniu 4 kwietnia  w piotrkowskiej Filii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego odbył się Piotrkowski Festiwal Zawodów Mundurowych – Targi Pracy i Edukacji.

Wydarzenie było współorganizowane z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera, Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka oraz Starosty Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka. 

W festiwalu wzięła udział reprezentacja naszego stowarzyszenia, która przedstawiła młodzieży zasady, wymagania oraz  szanse  związane ze wstąpieniem do WOPR, a także zaprezentowała władzom samorządowym posiadany sprzęt ratowniczy. 

Ponadto w ramach prewencji społecznej ratownicy przekazywali uczestnikom zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą  oraz przypominali o ogólnopolskim numerze ratunkowym nad wodą 

601 100 100.