POROZUMIENIE W ZAKRESIE WSPÓŁDZIAŁANIA POLICJI i RWOPR

W DNIU 29 KWIETNIA 2021r. ZOSTAŁO PODPISANE POROZUMIENIE W ZAKRESIE WSPÓŁDZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH POWIATU PIOTRKOWSKIEGO POMIĘDZY KOMENDANTEM MIEJSKIM POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INSP. KRZYSZTOFEM DĄBROWSKIM a REJONOWYM WOPR w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM REPREZENTOWANYM PRZEZ PREZESA LESZKA CIECHANOWSKIEGO I WICEPREZESA JANUSZ CIECHANOWSKIEGO