Piknik Rodzinny Włodzimierzów 2023

Nie zwalniamy!

Jako partnerzy imprezy Nasi Ratownicy uczestniczyli w dniu 03.06.2023 w Pikniku Rodzinnym połączonym z Turniejem Szkolnym Koszykówki  w  Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie. Podczas pikniku Nasi Ratownicy bardzo aktywnie i z pasją przekazywali zdobytą wiedzę podczas pokazów z udzielania Pierwszej Pomocy z wykorzystaniem treningowego AED. Co więcej, udzielali praktycznie pomocy medycznej, bo jak to wiadomo zabawa oraz rywalizacja sportowa powoduje, że zdarzają się jakieś drobne kontuzje. Dodatkowo podczas pikniku została wygłoszona prelekcja na temat „Bezpieczne Wakacje Nad Wodą” uświadamiając Rodziców i Dzieci jakie zagrożenie może nieść nie stosowanie się do zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.
Tak jak pisaliśmy, jest to dla Nas bardzo a to bardzo aktywny weekend, który już zaczął się w piątek piknikiem z okazji Dina Dziecka przy współpracy z Policją, a w niedzielę 04.06.2023r.

Nasza kolejna drużyna będzie dzielnie nas reprezentować podczas Gminnego Dnia Dziecka w Rozprzy.