Zadanie kod W21 z puli wojewódzkiej W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2021 ROK

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Piotrkowie Trybunalskim przystąpiło do realizacji
zadania – KOD zadania W21, dotyczy:
Zakup sprzętu do poprawy bezpieczeństwa oraz działań
poszukiwawczo-ratowniczych na terenach parków
krajobrazowych województwa łódzkiego
w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”
na 2021 rok na które przeznaczono środki finansowe
w łącznej kwocie 118 000 zł.