GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PŁYWANIU

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do udziału w II RUNDZIE GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PŁYWANIU.

Ideą przewodnią GRAND PRIX jest udział w niej rodzin i prowadzenie klasyfikacji rodzinnej. Organizator przewiduje możliwość startu rodzin bez ograniczania ich składu osobowego – ilościowego
i pokoleniowego, przy założeniu że rodzinę stanowią dzieci, ich rodzice dziadkowie a nawet kolejne pokolenia i osoby bezpośrednio z nimi spokrewnione. Klasyfikacja rodzinna prowadzona będzie
z podziałem na kategorie, które utworzone zostaną w zależności od składu zgłoszonych rodzin.

Każdy z uczestników GRAND PRIX startować będzie indywidualnie na przewidzianym dla niego,w zależności od wieku i płci dystansie, 50 lub 25 m stylem dowolnym.

Wyniki indywidualne startujących uczestników zaliczane będą do klasyfikacji indywidualnej, prowadzonej w poszczególnych grupach wiekowych i kategoriach uwzględniających płeć (podział na kobiety/dziewczynki i mężczyzn/chłopców), zgodnie ze szczegółowym wykazem zamieszczonym w dalszej części regulaminu.

Więcej informacji w Regulaminie poniżej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W RYWALIZACJ


Rejonowe WOPR w Piotrkowie Trybynalskim