Gość w bazie alarmowo-szkoleniowej RWOPR PT w Bronisławowie burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski

W dniu 03.06.2021r gościł w bazie alarmowo-szkoleniowej RWOPR PT w Bronisławowie burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, celem przygotowania ośrodka i sprzętu w sezonie letnim, który będzie zabezpieczał bezpieczeństwo osób wypoczywających nad Zalewem Sulejowskim.